Privé gedragingen ambtenaar

Een ambtenaar dient zich te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Dat is een mooi uitgangspunt, maar hoe ver gaat die eis? Geldt die gedragscode alleen tijdens werktijd of ben je verplicht aan die eis 24 uur per dag te voldoen?

Of privégedragingen van een ambtenaar plichtsverzuim kunnen opleveren, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Als de gedragingen naar aard en ernst een uitstraling hebben naar het functioneren van de ambtenaar en het imago van de dienst, kan het zijn dat privé gedragingen inderdaad als plichtsverzuim worden aangemerkt.

In sommige gevallen voelt iedereen wel aan dat gedragingen in privé tijd, ook zijn weerslag krijgen in de werkomgeving. De politie ambtenaar die xtc pillen in zijn bezit had en verstrekte, heeft strafontslag gekregen. Hij had zich privé schuldig gemaakt aan misdrijven die hij nu juist moest bestrijden. Daarmee had hij gehandeld in strijd met de geldende strenge eisen van integriteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Duidelijk.

Dat geldt ook voor de belastingdienstambtenaar die een onjuiste aangifte inkomstenbelasting indient. Of de politieambtenaar die, deskundig op het gebied van de Wet wapens en munitie en de Flora- en faunawet, in strijd met de regels in privé tijd heeft gejaagd. Ook hij heeft strafontslag gekregen.

Het strafontslag van de trambestuurder in zijn dienstuniform die zijn echtgenote tweemaal in haar gezicht had gestompt in de auto van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf, werd door de Centrale Raad van Beroep gezien als een passende straf. Zou het anders zijn geweest als hij zijn echtgenote in zijn joggingbroek thuis had mishandeld?

Gaat het te ver om de politieambtenaar die tijdens een avondje stappen in zijn eigen werkgebied ongewild betrokken werd bij een opstootje, een berisping te geven? De rechter vond dat niet. Als je in je eigen werkgebied gaat stappen, moet je als politieambtenaar blijkbaar nog beter opletten in welke situatie je je gaat bevinden.

Met grappen moet je ook goed opletten. De douane ambtenaar die (te)veel alcohol had gedronken, belde met de volgende mededeling: “allo, allo, listen carefully, I only tell this once. In two hours something happens at your border. Take all the measure you have to take. This the black Madonna with the big boobies.” De hele grensovergang werd 2,5 uur afgesloten door deze valse bommelding. Ontslag werd passend geacht.

Er wordt dus van ambtenaren wel wat meer verwacht. Mocht u problemen krijgen in uw werkomgeving vanwege privé gedrag, schroom dan niet om contact op te nemen met Yuris rechtshulp. Ook voor zaken die na 18.00 uur hebben plaatsgevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.