Eenzijdig wijzigingsbeding

De werkgever kan er belang bij hebben of zelfs verplicht zijn om de arbeidsvoorwaarden tussentijds te wijziging. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een nieuwe cao van toepassing wordt op de arbeidsovereenkomst. Omdat de arbeidsovereenkomst feitelijk tot stand is komen door aanbod en aanvaarding zou dat betekenen dat de werkgever met iedere werknemer opnieuw moet gaan onderhandelen over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden. Voor de werkgever zou dat alleen maar leiding tot onnodige hoge kosten en bovendien is een dergelijk operatie zeker in al iets grotere onderneming een arbeidsintensief proces. Daarom kan de werkgever besluit om in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen.

Met het eenzijdig wijzigingsbeding creëert de werkgever voor zichzelf de bevoegdheid om zonder de instemming van de werknemer de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Toch kan een werkgever, ook al is een eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen, niet zomaar wijzigingen in de arbeidsovereenkomst doorvoeren. Wil een werkgever bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden  eenzijdig wijzigen dan moet de werkgever onder meer een dermate zwaarwegend belang hebben dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de belangen van de werknemer daarvoor moeten wijken. In die context speelt ook het goed werkgever- en werknemerschap een belangrijke  rol.

Wilt u meer weten over het eenzijdig wijzigingsbeding dan kunt u contact met ons opnemen. Voor gerelateerde onderwerpen, klik hier.