Eenzijdig verlagen salaris V&D verboden

Gisteren heeft de kantonrechter in kort geding bepaald dat V&D de lonen van haar werknemers  niet eenzijdig mag verlagen. De vakbonden traden in dit kort geding op namens hun leden en de uitspraak van de rechter heeft dan ook tot gevolg dat alleen vakbondsleden daaraan rechten kunnen ontlenen.

Werknemers van V&D die geen lid zijn van een van de vakbonden die het kort geding hebben opgestart hebben op dit moment weinig aan deze uitspraak. In hun geval kan V&D de eenzijdige wijziging in principe toepassen. Gebeurt dit dan zullen de werknemers individueel actie moeten ondernemen. Inmiddels is duidelijk dat V&D in ieder geval voorlopig niet zal overgaan tot eenzijdige verlaging van de salarissen.

De werknemers die actie zouden gaan ondernemen bij een verlaging van het salaris staan overigens wel zeer sterk en kunnen een beroep doen op de argumenten die de rechter gebruikt heeft in zijn vonnis in de kort geding procedure.

Een werkgever kan namelijk alleen in een zeer uitzonderlijk geval overgaan tot eenzijdige verlaging van het salaris. Er zijn in de jurisprudentie bijna geen gevallen bekend waarin een rechter akkoord is gegaan met een eenzijdige verlaging van het salaris. In principe kan het alleen als de werknemer er mee instemt of als de vakbonden in het kader van een cao met de loonsverlaging akkoord gaan.

Wil uw werkgever uw salaris en/of overige arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Stem dan niet zomaar in met een dergelijk voorstel en vraag tijd om het voorstel door een gespecialiseerd jurist te laten beoordelen. Yuris Rechtshulp heeft specialisten in huis die u in dergelijke kwesties bijstand kunnen verlenen. Bel ons vrijblijvend op 013-4689065.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.