De disciplinaire procedure

Daar sta je dan: een beetje ontdaan van het gesprek dat je net met je leidinggevende hebt gehad. Er is uitgesproken dat er een vermoeden bestaat dat je je schuldig hebt gemaakt aan plichtsverzuim. Je bent verzocht om naar huis te gaan. En nu?

Door het bevoegd gezag wordt er met enige regelmaat een ordemaatregel opgelegd bij een onderzoek naar vermoedelijk gepleegd plichtsverzuim. Zo’n ordemaatregel kan inhouden dat een ambtenaar geschorst wordt, of dat hij de dienstgebouwen niet meer mag betreden of dat hij met buitengewoon verlof gestuurd wordt. Het opleggen van een ordemaatregel mag niet zomaar: het bevoegd gezag moet een afweging maken tussen het belang om een onderzoek te kunnen verrichten zonder dat de ambtenaar op zijn werkplek is en het belang van de ambtenaar om te kunnen blijven werken.

Als aannemelijk is dat het dienstbelang zwaarder weegt, dan kan het bevoegd gezag je dus naar huis sturen. Als je het er niet mee eens bent, kan je hiertegen in bezwaar gaan.

Het is natuurlijk altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval, maar een disciplinaire procedure duurt gevoelsmatig altijd te lang. Er wordt een aantal stappen gemaakt in zo’n procedure en elke stap kost tijd. Nadat het gesprek met een leidinggevende is geweest, wordt er verder onderzoek gedaan. Als uit dat onderzoek blijkt dat er nog altijd een vermoeden van plichtsverzuim is, dan wordt een “tenlastelegging” verzonden. In die brief staat precies omschreven wat de ambtenaar verweten wordt. De ambtenaar kan zijn of haar kant van het verhaal naar voren brengen in een schriftelijke en of mondelinge verantwoording. Vervolgens zal het bevoegd gezag alle feiten en omstandigheden wegen. Indien er geconcludeerd wordt dat er wel sprake is van plichtsverzuim, zal er een voornemen tot het opleggen van een straf verzonden worden. Ook daar mag een ambtenaar op reageren. Uiteindelijk volgt de beslissing over de wel of niet op te leggen straf. Zoals bij elke beslissing in het kader van de Algemene Wet Bestuurrecht, kan je hiertegen in bezwaar en beroep.

Met dit verhaal ga je naar huis. De procedure is duidelijk. Maar dan komen de zorgen en de emoties. Niet alleen bij jezelf, maar ook bij je gezinsleden. Wat gaat je leidinggevende doen? Ga je je verhaal aan je vrienden en buren vertellen? Je bent toch geen crimineel? Hoe kunnen ze je nou zo behandelen nadat je 30 jaar goed hebt gefunctioneerd?

Ongeacht de vraag of je nou wel of niet schuldig bent aan (een vorm van) plichtsverzuim, een disciplinaire procedure is emotioneel zwaar en beheerst een groot deel van je leven. Dan kan je een deskundig jurist gebruiken. Niet alleen iemand bij wie je met je juridische vragen terecht kan en die je bijstaat bij elke stap in een disciplinaire procedure, maar ook iemand die oog heeft voor de mens achter de juridische procedure. Hiervoor moet je bij Yuris Rechtshulp zijn. Neem gerust contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.