Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding een veel voorkomend beding dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. In essentie maakt het concurrentiebeding het voor de werknemer, die de werkgever waarmee hij een concurrentiebeding is overeengekomen verlaat, onmogelijk om voor kortere of langere duur als zelfstandige verder te gaan of bij een andere werkgever in dienst te treden die bijvoorbeeld in dezelfde branche werkzaam is. Feitelijk wordt de ex-werknemer door het beding tijdelijk in zijn vrijheid van arbeidskeuze beperkt.

Het concurrentiebeding kan betrekking hebben op een functioneel bereik, geografisch bereik of is voor een bepaalde duur geldig. De gedachte achter het concurrentiebeding is relatief gezien eenvoudig indien men bedenkt dat de werkgever een bepaalde werknemer om zijn specifieke eigenschappen of kwaliteiten aanneemt en daarin investeert. In dat geval heeft de werkgever het grote belang dat hij de know how en goodwill optimaal beschermt. Zeker werknemers die hogere functies binnen de organisatie van de werkgever vervullen beschikken doorgaans over informatie die voor concurrenten interessant kan zijn. Daarnaast loopt de werkgever ook het risico dat hij klanten en relaties (en dus inkomsten) verliest doordat een werknemer zijn portefeuille naar de concurrent meeneemt of aanwendt voor het opstarten van een eigen bedrijf.  n   beschikt die een toegevoegde zijn voor het bedrijf of organisatie en de werkgever het recht moet hebben om zijn investering in de.

Voor het aangaan van een concurrentiebeding gelden enkele (wettelijke) voorschriften. Een belangrijk vereiste is dat precies beschreven is welke werkzaamheden onder het beding vallen. Daarnaast  spelen ook tijdsduur van het beding en plaats een belangrijke rol.

Het concurrentiebeding kan echter ook zorgen voor ongewenste praktische problemen, denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin de werknemer in het verloop van zijn carrière een ander functie binnen dezelfde organisatie is gaan bekleden. Vaak is het dan de vraag of het concurrentiebeding nog steeds geldig is.

Ook op het moment dat er tussen de werkgever en werknemer geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst  is opgenomen, is het in bepaalde omstandigheden toch voor de werkgever mogelijk om de ex-werknemer aan te spreken op oneerlijke concurrentie.

Wilt u meer weten over het concurrentiebeding, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor gerelateerde onderwerpen, klik hier.