Bezwaar na beëindigingsovereenkomst

Een ambtenaar is een aantal jaren werkzaam bij de rijksoverheid, waarna een onwenselijke situatie ontstaat. Zowel de ambtenaar als de overheidswerkgever zijn van mening dat het dienstverband moet worden beëindigd vanwege verstoorde verhoudingen. Daarom treden zij met elkaar in overleg. Dit overleg resulteert na een lange periode van onderhandeling in een beëindigingsovereenkomst. Er zijn afspraken gemaakt over de ontslaggrond, financiële afwikkeling en verdere voorwaarden.

Conform de beëindigingsovereenkomst neemt de overheidswerkgever het besluit de ambtenaar te ontslaan op grond van de afgesproken ontslaggrond. Pas daarna realiseert de ambtenaar zich dat zij er financieel op achteruit gaat. De ambtenaar gaat daarom in bezwaar tegen het ontslagbesluit. De Centrale Raad van Beroep is echter van oordeel dat dit niet zomaar kan. Op basis van het rechtszekerheidsbeginsel is niet alleen de overheidswerkgever maar ook de ambtenaar gebonden aan de afspraken uit de beëindigingsovereenkomst.

Toch zijn er uitzonderingen op het rechtszekerheidsbeginsel. De ambtenaar stelt dat zij de beëindigingsovereenkomst onder stress en dwang heeft getekend. Er was immers nog steeds sprake van verstoorde verhoudingen die bovendien veroorzaakt werden door haar collega’s. Deze redenatie wordt door de Raad niet gevolgd. Uit de stukken blijkt namelijk niet dat de ambtenaar onder druk is gezet.

Verder oordeelt de Raad dat de ambtenaar bij het tekenen van de beëindigingsovereenkomst de financiële gevolgen had kunnen overzien. Daarom kan het feit dat de ambtenaar in inkomen erop achteruit gegaan is niet tot resultaat hebben dat de ambtenaar de afspraken in redelijkheid niet zou hoeven nakomen. Dit had de ambtenaar kunnen voorzien. De ambtenaar dient zich te houden aan de beëindigingsovereenkomst.

Indien u in een vergelijkbare situatie verkeert is het daarom van belang om u bij te laten staan door een jurist die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht. Yuris Rechtshulp kan u adviseren en bijstaan in de onderhandeling met uw werkgever, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Ook kunnen onze juristen uw zaak beoordelen op de haalbaarheid in een procedure en u vervolgens daarin bijstaan.

Bron: ECLI:NL:CRVB:2013:1070

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.