Arbeidsvoorwaarden

Uit de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dient het begrip arbeidsvoorwaarden ruim uitgelegd te worden. Daarbij gaat het dus niet alleen om de arbeidsvoorwaarden die de werkgever en de werknemer onderling tijden de sollicitatiefase of pre-contractuele fase afspreken. Ook vallen onder dat begrip de collectieve arbeidsvoorwaarden, welke tot stand komen tussen één of meerder (georganiseerde) werkgevers en één of meerdere vakbonden. Het zij opgemerkt dat individueel overeengekomen arbeidsvoorwaarden ondergeschikt zijn aan wettelijke en collectieve overgekomen arbeidsvoorwaarden.

De arbeidsvoorwaarden zijn voor de werknemer de tegenprestatie voor het verrichten van arbeid bij de werkgever. Daarbij is een onderscheid te maken tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Soms kent de werkgever ook nog tertiaire arbeidsvoorwaarden.

De meest bekende primaire arbeidsvoorwaarde is natuurlijk het loon.  Ander bekende primaire arbeidsvoorwaarden zijn onder de arbeidsduur per week en verlofdagen en vakantiegeld. Bij secundaire arbeidsvoorwaarden moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een auto van de zaak, reiskostenvergoeding of opleidingsbudgetten. Tot slot vallen bijvoorbeeld studiereizen of personeelsuitjes onder de tertiaire arbeidsvoorwaarden.

Wilt u meer weten over arbeidsvoorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor gerelateerde onderwerpen, klik hier.