Arbeidsreglement

De werkgever heeft de mogelijkheid om instructies te geven aan zijn werknemers. De wijze waarop hij die instructies naar zijn werknemers communiceert staat hem volledig vrij. Raadzaam is het wel om de belangrijkste instructies, bijvoorbeeld ten aanzien van het gewenste gedrag, schriftelijk vast te leggen in het arbeidsreglement. Het arbeidsreglement kan ook vele andere benamingen hebben, zoals personeelsgids of personeelshandboek, maar in essentie heeft een arbeidsreglement betrekking op de wijze waarop werknemers zich binnen (en in sommige opzichten ook buiten) de organisatie dienen te gedragen.

In geval van een geschil waarin het gedrag van een werknemer ter discussie staat, kan een arbeidsreglement van doorslaggevende betekenis zijn voor de beantwoording van de vraag of de werkgever voldaan heeft aan het geven van instructies.

Ook is het mogelijk om in het arbeidsreglement (wettelijke) secundaire arbeidsvoorwaarden nader uit te werken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de gebruikelijke procedure voor het aanvragen van bijzonder verlof, reiskostenvergoeding en een eventueel fietsplan. Over het opstellen van een arbeidsreglement mag dan ook niet te lichtvaardig gedacht worden.

Het opstellen van een arbeidsreglement is slechts het begin. Doordat vele wijzigingen in de wet- en regelgeving optreden, kan een arbeidsreglement snel gedateerd raken. In een geval dat het arbeidsreglement ter hand genomen moet worden, kan dat leiden tot onnodige problemen. Het is daarom verstandig om uw arbeidsreglement regelmatig door een vakkundig juridisch specialist te laten doorlichten.

Wilt u meer weten over het arbeidsreglement, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor gerelateerde onderwerpen, klik hier.