Reorganisatie De Meeuw Oirschot

Aan 70 werknemers van De Meeuw Bouwsystemen in Oirschot is ontslag aangezegd. Volgens de directie is de aanleiding voor de reorganisatie de steeds veranderende markt en de veranderende behoeften bij klanten. Het bedrijf wil daarom een flexibele organisatie worden om op die behoeften in te spelen.

Dat kan uiteraard een goede reden zijn om te reorganiseren maar zorg er in dat geval dan voor dat je aan de medewerkers een acceptabele ontslagregeling aanbiedt. Daarvan is nu geen sprake. Het bedrijf heeft overleg gevoerd met de vakbonden maar tot een akkoord over een sociaal plan is het niet gekomen. Wel heeft De Meeuw inmiddels een akkoord bereikt met haar OR over het uit te voeren besluit en de daaraan gekoppelde ontslagregeling.

Medewerkers ontvangen een ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule met een factor van 0,3. Dit terwijl bij een normaal bedrijfseconomisch ontslag deze factor minimaal 1,0 zou moeten bedragen.

Net als de vakbonden vindt Yuris Rechtshulp het aanbod van De Meeuw uitermate mager. Wij adviseren dan ook om niet akkoord te gaan met de voorstellen om akkoord te gaan met een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Juridisch Advies & bijstand

Yuris Rechtshulp komt op voor uw rechten als werknemer. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan 013-4689065 en vraag naar één van onze arbeidsrechtspecialisten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.