Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  kan zowel direct bij het aangaan van de arbeidsrelatie worden aangegaan, alsook nadat een aantal overeenkomsten voor bepaalde tijd achterelkaar zijn aangegaan. Toch is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijde niet precies het spiegelbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De werkgever heeft bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meer zekerheid dat hij arbeidskrachten behoud. Zodoende kan hij beter in zijn arbeidskrachten investeren en daarvan op termijn het rendement merken. Bovendien verzekert de werkgever zich bij het aangaan van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het algemeen van meer loyaliteit van de werknemers.

Wel brengen arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd meer kosten met zich mee, zeker op het moment dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen. Anders dan bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan de werkgever bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kiezen om de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen. Kiest de werkgever ervoor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde te ontbinden dan zal hij daarvoor een verzoek moeten doen bij de rechtbank. Kiest de werkgever ervoor om de arbeidsovereenkomst op te zeggen dan zal hij de wettelijk opzegtermijn in acht moeten nemen. Die opzegtermijn is in beginsel voor de werkgever afhankelijk van de duur van de arbeidsrelatie en duurt in beginsel maximaal vier maanden. Die wettelijke opzegtermijn kan onder omstandigheden met één maand verkort worden indien de werkgever toestemming van het UWV krijgt om de werknemer te ontslaan. Het moge duidelijk zijn dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor de werkgever een stuk kostbaarder en arbeidsintensiever kan zijn. Zeker voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd doet de werkgever er verstandig aan om zich van uitgebreid  van juridische advies te voorzien.

Wilt u meer weten over de overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor gerelateerde onderwerpen, klik hier.