Ontslag ambtenaar is een dure kwestie voor de overheid

Voor een overheidswerkgever kan het in sommige gevallen voorkomen dat het ontslag van de ambtenaar meer kan gaan kosten dan de hele periode van het in dienst zijn van de ambtenaar. Doordat het vaak op deze manier verloopt en het vaak erg duur uitpakt maakt de overheidswerkgever wel eens rare sprongen om onder deze verplichtingen uit te komen.

Via een fictief voorbeeld geven we meer inzicht: een gemeente kiest ervoor een communicatieadviseur aan te nemen. Deze medewerker is 50 jaar oud. De medewerker heeft 30 jaar bij een communicatiebureau gewerkt. De adviseur verdiende hier € 5.500,00 per maand, exclusief het vakantiegeld. Na de proeftijd van een jaar wordt de adviseur aangesteld voor een onbepaalde tijd periode. De ambtenaar heeft na een bepaalde periode van werken toch gemerkt niet tevreden te zijn met zijn baan en blijkt na een bepaalde tijd een foute verstandshouding te ontstaan tussen de werknemer en de directeur. De partijen proberen door onderhandeling tot een oplossing te komen. De jurist van de medewerker ( ambtenaar ) rekent voor zijn cliënt 35 maanden WW ( de werkgever behoord deze zelf te betalen ). Dit bedrag wordt vermeerderd met een bovenwettelijke uitkering van 10% . De medewerker krijgt ook een na wettelijke uitkering toegekend. De gemeente betaalt als neel een bedrag a € 100,000 ,- na beëindiging aanstelling aan uitkering. Dit is meer dan dat de ambtenaar ooit aan salaris heeft mogen ontvangen bij de gemeente.

In het verleden was de overheid nog niet zo bezig met de gevolgen van ontslag. Dit kwam mede doordat de ontslagen in niet z’on hoge mate vielen als in deze tijd. Tevens was vaak het geval dat de ambtenaar vaak al weer heel snel een andere baan kreeg. Op beide terreinen zijn op dit moment de omstandigheden aan het veranderen. De arbeidsmarkt verslechterd en steeds meer overheidswerkgevers moeten bezuinigen.

De overheidswerkgever bedenkt daarom veel mogelijkheden om tot een goedkoper ontslag te komen. In de praktijk komen een aantal mogelijkheden voor:

  • De werkgever probeert te bereiken dat de ambtenaar ontslag krijgt op eigen verzoek. In diot geval krijgt de ambtenaar een vertrekvergoeding. Helaas krijgt de werknemer geen WW of een andere uitkering. Dit lijkt een goede oplossing, maar de ambtenaar krijgt geen WW uitkering, ineens een groot bedrag uitgekeerd, maar tegelijkertijd wel het risico niet snel een nieuwe baan te vinden.
  • De 2de oplossing is de ambtenaar ontslag verlenen op verzoek. De werkgever regelt op deze manier dat de werknemer daarna direct op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in dienst treedt van een re integratiebureau. De ambtenaar wordt op deze manier niet werkloos en de gemeente betaald op deze manier alleen de loonkosten gedurende het tijdelijke dienstverband, tevens vaak alleen voor de periode dat de medewerker niet in staat is op basis van detacheringsovereenkomsten bij verschillende opdrachtgevers aan het werk te zijn. De medewerker komt formeel in dienst bij een andere werkgever. Het voordeel voor de ambtenaar is dat hij na het ontslag gelijk een andere baan heeft. Het voordeel voor de gemeente is dat zij alleen hoeven te betalen voor de loonkosten tijdelijk dienstverband van de ambtenaar. Mocht de ambtenaar na deze periode nog geen ander werk gevonden hebben, wordt hij werkloos en kan een WW-uitkering aanvragen. Het verschil is alleen dat de werkgever niet hoeft te betalen voor de WW uitkering. De uitkering wordt op deze manier betaald door het UWV.
  • De 3de oplossing is dat de gemeente doelbewust ervoor probeert te zorgen dat de werknemer op zoek gaat naar een andere baan omdat er een ontslag dreigt aan te komen.

Als de ambtenaar het gevoel heeft dat de werkgever van hem af wil, moet hij erg op zijn hoede zijn. Het is van belang dat hij goed in de gaten houdt welke grote bedragen er aangeboden worden. Pas op met de regeling waarbij grote bedragen worden aangeboden maar waarbij wel sprake is van ontslag op verzoek. Let er daarnaast ook goed op dat u niet te snel in zee gaat met een andere werkgever die door de overheid aangeboden wordt. Het kan zo zijn dat de ambtenaar baat heeft bij z’on regeling, maar sluit de risico’s niet uit. Als het re-integratiebureau er nl niet in slaagt een tijdelijke opdracht te vinden  is het risico aanwezig dat het UWV zal stellen dat het dienstverband een niet op zichzelf staand dienstverband is,  maar een verlenging van de aanstelling. Als je als ambtenaar bij vertrek hebt getekend dat een eventuele WW-uitkering bij de overheidswerkgever wordt vertaald moet het door de ontslagen ambtenaar worden terugbetaald.

Als ambtenaar doe je er verstandig aan vooral te blijven bekijken wat je rechten zijn. Het is verstandig om in onderhandeling te gaan en ervoor te zorgen dat afspraken goed schriftelijk vastgelegd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.