Integrale aanpak van een reorganisatie

Reorganisatie

Bij reorganisaties gebeurt veel, heel veel. Onzekerheid voor de toekomst bij zowel werkgever als medewerkers, veel emotie, vaak grote financiële gevolgen en een grote impact op de privésituatie van mensen. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers die (gedwongen) vertrekken, maar ook voor degenen die ‘mogen’ blijven.
Een reorganisatie heeft juridische, maar ook financiële en fiscale implicaties. Medewerkers moeten, soms na een dienstverband van vele jaren, op zoek naar een nieuwe baan. Dat heeft vaak een groot psychisch en sociaal effect.

Afdeling HR

De afdeling HR draait bij een reorganisatie overuren. Vaak ontbreekt de expertise intern. Reorganisatie is nu eenmaal geen kernactiviteit van de gemiddelde organisatie. Soms maken we zelfs mee, dat ook de HR-afdeling binnen de reorganisatie valt. Dan moet je dus als HR-medewerker uitvoering geven aan een beslissing die tot gevolg heeft dat je zelf op straat komt te staan. U kunt zich voorstellen dat hierdoor hele moeilijke situaties ontstaan.

Achterblijvers

En wie zorgt voor de ‘achterblijvers’? Van medewerkers die niet ontslagen worden, wordt verwacht dat ze blij zijn dat ze mogen blijven. Maar die blijdschap uiten, als daar al sprake van is, is vaak ongepast. Zeker als één of meer directe collega’s wel moeten vertrekken. Teams worden uit elkaar gehaald. Mensen worden op andere afdelingen geplaatst. Dit alles heeft een groot psychisch effect op mensen. Vaak wordt dit vergeten of voor lief genomen. Wel wordt vaak, ten onrechte, van achterblijvers verwacht dat ze maandagmorgen weer meteen vol goede moed aan de slag gaan in een nieuw team of op een andere afdeling. Aan rouwverwerking wordt geen aandacht besteed.

Integrale aanpak

Zoals gezegd, bij reorganisaties spelen meerdere aspecten een rol. Het is van groot belang voor het goed verlopen van het proces dat coördinatie plaatsvindt. In de dagelijkse praktijk, merken wij, ontbreekt het aan die coördinatie.
Wij staan daarom een integrale aanpak van een reorganisatie voor. Onze specialisten begeleiden u als werkgever daarin volledig. Oog hebben voor de belangen van de medewerkers die het betreft is cruciaal. Wij begeleiden dus niet alleen u als werkgever maar betrekken ook de getroffen medewerkers in het proces.
Onderdeel van het proces is een individueel gesprek van zo’n een tot anderhalf uur. Hierin kan een medewerker zijn persoonlijke mogelijkheden bespreken met één van onze adviseurs op juridisch, fiscaal en financieel gebied. Ook loopbaanbegeleiding maakt hiervan onderdeel uit. Daarbij komen uiteraard specifieke privéomstandigheden en individuele wensen aan bod.
Het gesprek geeft de individuele medewerker inzicht in zijn (juridische, financiële en fiscale) positie. Op die basis kan een medewerker bewust beslissingen nemen over zijn of haar toekomst. Dit geeft vaak veel persoonlijke rust.
De kosten van de gesprekken komen voor rekening van de werkgever, als onderdeel van een sociaal plan of een sociale regeling. Ervaring leert ons dat meer dan 90% van de medewerkers van deze mogelijkheden gebruik maakt. Achteraf blijkt steeds voor alle betrokken partijen hoe waardevol deze gesprekken binnen het proces zijn. Een effect is dat een medewerker de beslissing om te reorganiseren vaak beter kan plaatsen. Bovendien blijft in veel gevallen de relatie overeind. Dit is vaak anders zonder een dergelijk gesprek.

Iedereen wint

Onze integrale aanpak bevordert het snelle en effectieve verloop van een reorganisatie. De organisatie wint omdat we specialisten inzetten die de coördinatie op zich nemen. De individuele medewerker wint, omdat hij inzicht krijgt in zijn positie om zelfstandig de voor hem of haar juiste beslissingen te nemen. Of die nu moet vertrekken of mag blijven.

Waarom ons kantoor?

Wij bieden u een compleet pakket van geïntegreerde diensten bij een reorganisatieproces. Wij beschikken over gespecialiseerde juristen en werken daarnaast nauw samen met fiscalisten, financieel adviseurs en (loopbaan-) coaches. Daardoor kunnen wij u in het proces van een reorganisatie van A tot Z begeleiden en ondersteunen.
Heeft u interesse in een vrijblijvend advies over de bovengenoemde mogelijkheden, neem dan contact op met Yuris Rechtshulp op 013-4689065 of per e-mail op info@yurisrechtshulp.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.