Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Het adoptieverlof en pleegzorgverlof is bedoeld als gewenningsperiode voor de ouder en de adoptie-, en pleegkinderen. Bij wet is de maximale duur van dit verlof geregeld. De werknemer die aanspraak wil maken op dit verlof zal wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.