Bezwaar WGA

Bent u langer dan twee jaar ziek, dan kunt u in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. De uitkering is geregeld in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Die wet is de opvolger van de oude WAO-uitkering.

WGA aanvragen

Hoe vraagt u een WGA-uitkering aan? De hoofdregel is dat u eerst twee jaar arbeidsongeschikt bent geweest en dat u daarna, als u nog steeds ziek bent, recht heeft op een uitkering. Meestal bent u nog in dienst van een werkgever als u ziek wordt. De werkgever moet u dan het loon doorbetalen. Als u bijna twee jaar ziek bent, zal het UWV u een aanvraagformulier toezenden voor een WIA-uitkering. Daarna wordt u opgeroepen door de verzekeringsarts en daarna door de arbeidsdeskundige. Zij beoordelen voor welke uitkering u in aanmerking komt.

Bezwaar WGA

Het kan zijn dat het UWV u geen WGA-uitkering toekent. Dat is het geval als het UWV van mening is dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Het percentage van de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Zij bepalen hoeveel procent loonverlies u heeft door uw ziekte. Dat doen zij door te onderzoeken welke functies u nog kunt uitoefenen met uw beperkingen.

Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV. Dan kan u bezwaar maken tegen de aan u toegekende WGA-uitkering. In het WGA bezwaar geeft u aan het oneens te zijn met de uitkering omdat u van mening bent dat u een hogere uitkering moet krijgen. Yuris Rechtshulp kan u helpen met het bezwaar. Hiervoor nemen wij voor u de volgende stappen:

Stap 1: Onze juristen dienen voor u een bezwaarschrift in.

Stap 2. Onze juristen vragen de relevante stukken op bij het UWV.

Stap 3: Het UWV zal dan het dossier naar Yuris Rechtshulp toezenden.

Stap 4: Na ontvangst daarvan beoordeelt uw jurist de haalbaarheid van het bezwaar. Is uw bezwaar haalbaar, dan maken wij nadere afspraken met u over behandeling van uw zaak. Als de zaak niet haalbaar is en u bent het met ons eens, dan zullen we het bezwaar zonder extra kosten intrekken.

Na onze beoordeling over de haalbaarheid van uw zaak maken we nieuwe afspraken over het vervolg van de procedure. Met Yuris Rechtshulp krijgt u advies op maat. Wanneer het besluit niet klopt, kunt u meteen een jurist het werk laten doen. Dat kan u vele honderden euro’s opleveren.

Neem vrijblijvend contact met ons op 013 – 4689 065