Bezwaar IVA

Het kan zijn dat u zo ernstig ziek bent, dat u van mening bent dat u niet meer kunt werken. Het UWV kan in die gevallen een IVA-uitkering vaststellen. Dat gebeurt meestal na twee jaar ziekte. De afkorting IVA staat voor “Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten”. De uitkering is geregeld in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Die wet is de opvolger van de oude WAO-uitkering.

IVA aanvragen

Hoe vraagt u een IVA-uitkering aan? De hoofdregel is dat u eerst twee jaar arbeidsongeschikt bent geweest en dat u daarna, als u nog steeds ziek bent, recht heeft op een uitkering. Meestal bent u nog in dienst van een werkgever als u ziek wordt. De werkgever moet u dan het loon doorbetalen. Als u bijna twee jaar ziek bent, zal het UWV u een aanvraagformulier toezenden voor een WIA-uitkering. Daarna wordt u opgeroepen door de verzekeringsarts en daarna door de arbeidsdeskundige. Zij beoordelen voor welke uitkering u in aanmerking komt.

Het kan zijn dat uw klachten zo ernstig zijn, dat u al binnen twee jaar weet dat u nooit meer geschikt zult zijn om te werken. In die gevallen kunt u een vervroegde aanvraag doen. Als ook het UWV van mening is dat u nooit meer in staat zult zijn tenminste 20% van uw loon te verdienen, dan krijgt u een IVA-uitkering.

Bezwaar IVA

Het kan zijn dat het UWV u geen IVA-uitkering toekent. Dat is meestal het geval als het UWV van mening is dat u niet “duurzaam” ongeschikt bent voor werk. U krijgt in dat geval vaak wel een uitkering, maar dat zal de WGA-uitkering zijn. U zou kunnen denken dat het niet zo belangrijk is, want ook met een WGA-uitkering heeft in ieder geval recht op een uitkering. Toch is het belangrijk goed na te gaan of u niet toch in aanmerking kunt komen voor een IVA-uitkering. De WGA-uitkering duurt namelijk maar 38 maanden en zal daarna opgevolgd worden door een veel lagere vervolguitkering. De IVA-uitkering biedt u tot uw pensioen een uitkering van 75% van uw laatst verdiende loon.

Als u dus van mening bent dat u in aanmerking komt voor een IVA-uitkering, dan moet u bezwaar maken tegen de aan u toegekende WGA-uitkering. In het bezwaar geeft u aan het oneens te zijn met de uitkering omdat u van mening bent dat u een hogere uitkering moet krijgen.

Yuris Rechtshulp kan u helpen met het bezwaar. Hiervoor nemen wij voor u de volgende stappen:

Stap 1: Onze juristen dienen voor u een bezwaarschrift in.

Stap 2. Onze juristen vragen de relevante stukken op bij het UWV.

Stap 3: Het UWV zal dan het dossier naar Yuris Rechtshulp toezenden.

Stap 4: Na ontvangst daarvan beoordeelt uw jurist de haalbaarheid van het bezwaar. Is uw bezwaar haalbaar, dan maken wij nadere afspraken met u over behandeling van uw zaak. Als de zaak niet haalbaar is en u bent het met ons eens, dan zullen we het bezwaar zonder extra kosten intrekken.

Na onze beoordeling over de haalbaarheid van uw zaak maken we nieuwe afspraken over het vervolg van de procedure. Met Yuris Rechtshulp krijgt u advies op maat. Wanneer het besluit niet klopt, kunt u meteen een jurist het werk laten doen. Dat kan u vele honderden euro’s opleveren.

Neem vrijblijvend contact met ons op 013 – 4689 065