Besluit algemene rechtspositie politie (Barp)

Werkt u bij de politie?

Als u bij de politie werkt, dan geldt voor u het Besluit algemene rechtspositie politie, afgekort het Barp en soms ook wel Barp Politie of kortweg besluit algemene rechtspositie genoemd.

Wat is het Besluit algemene rechtspositie politie?

In het Besluit algemene rechtspositie politie is de rechtspositie van u als politieambtenaar vastgelegd. Het zijn de afspraken tussen uw werkgever en de bonden over uw rechtspositie. Het Besluit algemene rechtspositie politie wordt gemakshalve afgekort tot Barp. In dit besluit vindt u kort samengevat onder andere regels over de aanstelling en alles wat daarbij komt kijken, zoals ziekte, reorganisatie, schorsing, disciplinaire straf en ontslag. Naast het Barp geldt het Besluit Bezoldiging politie (Bbp) voor u als politieman- of vrouw , afgekort Bbp. In dat bezoldigingsbesluit vindt u de financiële bepalingen, zoals het salaris, de vakantie-uitkering, verschillende toelages en bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering.

Er zijn nog andere regelingen naast het Barp en Bbp die voor u van belang zijn, maar samen vormen deze twee wel de basis voor uw rechtspositie.

Yuris, advies op maat over het Besluit algemene rechtspositie politie

Bij Yuris werken we elke dag aan vele dossiers die allemaal betrekking hebben op het ambtenarenrecht. We zijn daardoor vanuit de praktijk helemaal thuis in de vele ambtenarenreglementen die er zijn, dus ook in die van u als politieman- of vrouw. We hebben niet alleen kennis van zaken, maar ook veel ervaring op het gebied van advisering, begeleiding en het vertegenwoordigen van onze klanten. Wij vertegenwoordigen ook u graag op het moment dat u te maken krijgt met bijvoorbeeld een conflict met uw werkgever. Hierbij kunt u denken aan ontslag, een slechte beoordeling waar u het niet mee eens bent of als er sprake is van een reorganisatie of ziekte die gevolgen heeft voor u. Wij hebben veel praktijkervaring en blijven steeds op de hoogte door onszelf continue te ontwikkelen op dit gebied. Onze juristen delen hun kennis en ervaring met elkaar en zijn creatief in het vinden van maatwerkoplossingen speciaal voor u. Wij kijken niet alleen naar de juridische vraag,maar hebben ook oog voor uw persoonlijke situatie. Wij helpen u dan ook graag om uw juridische kwestie zo goed en zo snel mogelijk op te lossen, steeds in overleg met u. U wordt geïnformeerd over de diverse keuzes die u kunt maken en daarbij geven wij steeds advies op uw situatie toegespitst, maar blijft u zelf aan het roer als het om te maken keuzes gaat. We zorgen voor overleg tussen partijen en werken aan een oplossing waar alle partijen vrede mee kunnen hebben, maar als dat niet lukt dan voeren we indien nodig procedures voor u.

Heeft u advies nodig?

Heeft u op het werk iets te horen gekregen dat u niet lekker zit en waarvan u het gevoel heeft dat het juridisch niet helemaal klopt? Of is het overduidelijk dat u beter meteen juridisch advies kunt vragen? Neem dan contact met ons op. Wij beoordelen uw zaak aan de hand van een kort eerste gesprek en beschikbare stukken en stellen samen met u een plan van aanpak op. Wij staan u graag bij in uw zaak!