ARAR Algemeen Rijksambtenarenreglement

Werkt u bij een ministerie of een rijksdienst?

Dan heeft u te maken met een andere regels dan veel andere werknemers, u heeft namelijk geen contract, maar een ambtelijke aanstelling. Binnen de overheid zijn verschillende soorten ambtenaren werkzaam, waarbij u bijvoorbeeld moet denken aan gemeente-ambtenaren, provincie-ambtenaren, waterschaps-ambtenaren, politie, defensie en rijksambtenaren. Voor ieder van deze groepen geldt een aparte rechtspositieregeling. Bent u rijksambtenaar? Dan geldt voor u het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), in de wandelgangen soms ook wel ambtenarenreglement genoemd.

Wat is het ARAR?

In het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) is de rechtspositie van u als rijksambtenaar vastgelegd. Het Algemeen Rijksambtenarenreglement wordt gemakshalve afgekort tot ARAR. Daarin staan kort samengevat de regels over onder andere de aanstelling en alles wat daarbij komt kijken, zoals ziekte, reorganisatie, schorsing, disciplinaire straf en ontslag. Naast het ARAR geldt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 voor u als rijksambtenaar, afgekort BBRA. In dat bezoldigingsbesluit is het arbeidsloon, de vakantie-uitkering, de eindejaarsuitkering en het verstrekken van toelagen voor u als rijksambtenaar geregeld. Samen vormen ze dus de basis voor uw rechtspositie, oftewel de rechtspositie tussen u en uw werkgever.

Yuris, compleet advies op het gebied van ambtenarenreglementen

Bij Yuris zijn we helemaal thuis in de diverse ambtenarenreglementen, dus ook in die van u als rijksambtenaar. We zijn gespecialiseerd in advisering, begeleiding en het vertegenwoordigen van u op het moment dat u te maken krijgt met bijvoorbeeld een conflict met uw werkgever. Hierbij kunt u denken aan zaken als ontslag, een slechte beoordeling waar u het niet mee eens bent of als er sprake is van een reorganisatie of ziekte die gevolgen heeft voor u. Wij zijn hier dagelijks mee bezig en weten precies welke regels in uw situatie gelden, maar ook wat de mogelijkheden voor u zijn in uw situatie. Wij leveren maatwerk en geven advies specifiek voor uw geval. Wij zijn adviseurs met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Wij helpen u dan ook graag om uw juridische kwestie zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen, bij voorkeur zonder dure en ingewikkelde procedures. Als het nodig is kunnen wij namens u procedures voeren, maar liever nog zorgen we voor overleg tussen partijen en werken we aan een oplossing waar alle partijen vrede mee kunnen hebben.

Heeft u advies nodig?

Is het duidelijk dat u juridisch advies nodig heeft? Of heeft u het gevoel dat er dingen gebeuren op uw werk die (juridisch) niet kloppen? Neem dan contact met ons op. Wij beoordelen uw zaak aan de hand van een kort eerste gesprek en beschikbare stukken en stellen samen met u een plan van aanpak op. Wij staan u graag bij in uw zaak!