Ambtenarenrecht

Gaat u aan de slag als ambtenaar en bent u benieuwd naar uw rechten, plichten of uw pensioenregeling? Of werkt u als ambtenaar bij de overheid, in het ziekenhuis of binnen het onderwijs en dreigt ontslag? Neem in beide gevallen contact op met ons. Yuris Rechtshulp is gespecialiseerd in het ambtenarenrecht en is thuis in de actuele regelgeving op het gebied van aanstellingen, uitkeringen en het pensioen. Yuris Rechtshulp is de juiste adviseur bij ambtenaren ontslag en bij conflicten.

Wat gaat Yuris Rechtshulp voor u doen?

Juridische problemen hebben vaak een grote emotionele impact. Bij Yuris Rechtshulp streven we dan ook naar snelle en efficiënte oplossingen voor uw vraag, ontslag of conflict. Samen met u maken wij een plan van aanpak en bepalen wij het doel van onze dienstverlening. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Dan is het mogelijk dat wij voor u de juridische kosten declareren bij de verzekeraar. Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie.

 Yuris Rechtshulp en de rechtspositie ambtenaar, de 5 meest gestelde vragen:

1. Kan ik zomaar ontslagen worden?

Uw werkgever wilt u ontslaan, maar mag dat wel? Om dit na te gaan kunt u samen met Yuris Rechtshulp kijken naar de reden van de ontslagaanvraag. Ambtenaren kennen een ‘gesloten ontslagsysteem’, waarbij de werkgever alleen een ontslaggrond kan aandragen die opgenomen is in de geldende  rechtspositieregeling. Het ontslag van ambtenaren wordt geregeld in de rechtspositieregeling van het bestuursorgaan, bijvoorbeeld het CAR-UWO voor gemeenteambtenaren of het ARAR voor rijksoverheidspersoneel. De procedure bij ontslag wordt geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

2. Wat is de ontslagprocedure voor een ambtenaar?

Uw werkgever kan veel verschillende redenen voor ontslag aanvoeren, zoals een reorganisatie, arbeidsongeschiktheid of slecht functioneren. Ontslagprocedures in het ambtenarenrecht verlopen totaal anders dan ontslagprocedures voor niet-ambtenaren. Bij gewone werknemers zal de werkgever toestemming moeten vragen voor ontslag aan het UWV Werkbedrijf of een verzoekschrift moeten indienen bij de Kantonrechter. Ambtenaren hebben een bijzondere positie, omdat hun arbeidsvoorwaarden niet vastgelegd zijn in een CAO, maar in een zogeheten rechtspositieregeling. Dit betekent dat uw werkgever in feite zelf mag overgaan tot een ontslagbesluit. Maar dit kan natuurlijk niet zomaar. Yuris Rechtshulp geeft u vrijblijvend advies. Lees meer…

3. Op welke uitkeringen en vergoedingen heb ik recht bij ontslag?

Als u ontslagen bent als ambtenaar, hebt u recht op verschillende uitkeringen en vergoedingen. Denk aan de WW-uitkering, een bovenwettelijke uitkering. Soms heeft u recht op een ontslagvergoeding of kunnen we een afkoopsom bedingen. Yuris Rechtshulp geeft u graag vrijblijvend en resultaatgericht advies. Onze gespecialiseerde juristen geven u persoonlijk antwoord en zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

4. Kan ik als ambtenaar ontslagen worden als ik ziek ben?

Een zieke ambtenaar wordt niet op dezelfde wijze beschermd tegen ontslag bij ziekte als een werknemer. In de meeste rechtspositieregelingen is bepaald dat een ambtenaar tijdens ziekte niet kan worden ontslagen omdat hij ziek is. Het ontslag kan wel op een andere grondslag worden gegeven. Dat betekent niet dat je als ambtenaar geen rechten hebt. Soms blijft de ambtenaar recht op loon houden tijdens ziekte, ook al is hij ontslagen. Bent u ziek en dreigt ontslag, dan is het raadzaam met de juristen van Yuris Rechtshulp contact op te nemen.

5. Ik heb een conflict op het werk. Wat moet ik doen?

Een verstoorde arbeidsrelatie kan voorvloeien uit botsende karakters, verschillende visies of ontevredenheid over elkaars werkwijze. Maar ook pestgedrag, intimidatie en discriminatie kunnen zorgen voor een slechte werkrelatie. Als u een conflict met een collega of uw leidinggevende heeft is dat een erg vervelende situatie. Zulke conflicten kunnen veel stress veroorzaken en zoveel impact op u hebben dat u met tegenzin naar het werk gaat. Yuris Rechtshulp kan u bij deze kwesties bijstaan met het beste juridische advies. Samen gaan we voor een resultaatgerichte oplossing.

Meer onderwerpen over ambtenarenrecht

Neem contact met ons op

Uw reactie op een aanstelling of het ontslagbesluit van uw werkgever is erg belangrijk. Breng uw toekomst niet onnodig in gevaar en vraag juridisch advies aan bij Yuris Rechtshulp. Voor persoonlijk advies neemt u gratis telefonisch contact met ons op.

Bent u geen ambtenaar, maar zit u wel in een ontslagsituatie? Lees hier meer over ontslag en het ontslagrecht.